Organic Shop

Všeobecné obchodné podmienky

www.organicshop.sk

prevádzkuje spoločnosť SLOVAK DEVELOPMENT s.r.o.

IČO: 35954078, IČ DPH: SK 2022075429, sme platcami DPH!

 

Nákup a dodanie tovaru cez web stránku www.organicshop.sk

 • Všetky ceny na web stránkach a v cenníkoch sú konečné a sú uvádzané v EUR vrátane 20% DPH.
 • Tovar vám doručíme na uvedenú adresu na dobierku, poštou, alebo osobne (po dohode).
 • Cena za doručenie závisí od váhy a ceny objednaných produktov a od spôsobu platby.
 • Odber tovaru na dobierku je možný pri objednávke v hodnote maximálne do sumy 300 EUR. Akákoľvek iná nominálna hodnota objednávky musí byť zaplatená vopred na náš bankový účet na základe zálohovej faktúry.
 • Poštovné poplatky, prípadne osobné dodanie hradí zákazník, ak nebolo dopredu dohodnuté inak.

Priebeh nákupu a predaja

Predaj je realizovaný na základe záväzného potvrdenia objednávky, ktorá sa stáva kúpnou zmluvou. Ako záväzné potvrdenie objednávky sa chápe potvrdenie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu (potvrdenie o prijatí objednávky z online systému obchodu nie je považované za záväzné). Záväzné potvrdenie vykoná predávajúci na základe hore uvedených podmienok. Predávajúcim potvrdená objednávka sa chápe ako záväzná pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (špecifikácia tovaru a počet), cena za tovar a prepravu a termín doručenia.

Storno objednávky

Kupujúci má pravo stornovať objednávku bez udania dôvodu len v prípade že nebola potvrdená záväzne. V prípade že už bola objednávka záväzne potvrdená, má kupujúci právo stornovať záväznú objednávku len v prípade že predávajúci nedodržal dohodnuté podmienky. V prípade že kupujúci stornuje záväznú objednávku musí uhradiť všetky náklady spojené so zabezpečením objednávky, ktoré mu následne oznámi predávajúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky v prípade, že:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, poštová adresa, e-mail, zákazník je nedostupný, neodpovedá na e-mail atď.)
 • výrobca tovar už nevyrába alebo dovozca nedováža objednaný tovar (v prípade že takáto situácia nastane predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho a ponúkne mu náhradný tovar porovnateľných parametrov alebo mu vráti peniaze)

 

Reklamačné podmienky, zodpovednosť za vady a záruka

Reklamácia mechanického poškodenia zásielky: Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky pri osobnom alebo poštovom dodaní a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať protokol o škode alebo zásielku odmietnuť a neprebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v deň prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky poštových zásielok.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu (alebo na pošte). Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade nejasností je potrebné obrátiť sa s otázkami na dodávateľa. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou - kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil, alebo s ním súhlasil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu troch mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve/objednávke prostredníctvom výmeny
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy a vrátením uhradenej sumy za tovar

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete: typ výrobku, kód tovaru, prípadne dátum predajného dokladu a popis reklamácie, prípadne nám tieto informácie oznámte telefonicky.
 2. Do 48 hodín (v pracovné dni) od doručenia listu/emailu/oznámenia telefonicky, alebo e-mailom Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
 3. Urobte si fotokópie dokladov k výrobku a pošlite tovar na našu adresu spolu s popisom reklamácie, záručným listom (ak bol dodaný) a dokladom o kúpe (príjmový pokladničný doklad, alebo faktúra).

Možnosti platby a dodanie tovaru:

Ponúkame nasledovné možnosti platby za objednaný tovar:

 • Dobierka - tovar Vám zašleme po telefonickom, alebo e-mailovom overení Vašej objednávky na dobierku slovenskou poštou, alebo kuriérskou firmou. Tovar zasielame zvyčajne do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 • Platba na bankový účet - po potvrdení Vašej objednávky je potrebné uskutočniť úhradu na náš bankový účet prevodom, alebo priamym vkladom a následne po overení  Vašej platby Vám bude tovar zaslaný poštou, alebo kuriérom. Tovar zasielame zvyčajne do 3 pracovných dní od prijatia platby.
 • Platba v hotovosti - táto možnosť je aktuálna len v Bratislave na našej firemnej adrese, alebo podľa individuálnej dohody. Objednaný tovar si môžete po predchádzajúcej dohode osobne vyzdvihnúť a priamo pri prevzatí uhradíte platbu za tovar v hotovosti. Tovar je zvyčajne možné vyzdvihnúť do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Vaše objednávky sa vždy snažíme vybaviť čo najskôr ako je to možné v závislosti od aktuálnych skladových zásob. Niektoré druhy tovaru nemáme trvalo na sklade a je možné predĺženie dodacej doby. V prípade že tovar nemáme ihneď k dispozícii, budeme Vás informovať o dodacích termínoch.

Pri objednávke nad 60€ je poštovné zdarma (0 €) !

Obchodné podmienky predaja výrobkov platné pre maloobchod
Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.organicshop.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

1. Všeobecné ustanovenia
Predávajúcim je spoločnosť SLOVAK DEVELOPMENT s. r. o., IČO: 35 954 078, SK DIČ: SK2022075429, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Ba I., odd. Sro, vložka č. 37485/B (ďalej len "Predávajúci").
Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:
a) na stránkach www.organicshop.sk
b) mailom na adrese: obchod@organicshop.sk
c) na telefónnom čísle +421 (905) 343 812

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky
Predmetom objednávky je tovar uvedený na www.organicshop.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" umiestnené v časti "Nákupný košík", podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku.

3. Vybavenie objednávky
Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. Pri osobnom odbere treba poslať objednávku najneskôr do 12:00, inak bude pripravená k odberu až nasledovný deň. Podľa spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, krstného mena, telefónneho čísla, atď. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v deň objednávky alebo v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že objednaný tovar, alebo časť tovaru na sklade nie je, bude Kupujúci informovaný buď e-mailom, alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky nechýba väčšia časť, Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť objednávku a vyexpedovať aspoň väčšiu časť, o čom bude taktiež Kupujúci informovaný.

4. Spôsob doručenia a platobné podmienky

Poštovné pri úhrade bankovým prevodom (online banking) je 3,60 EURO s DPH

Poštovné pri preberaní zásielky na dobierku je 3,90 EUR s DPH.

Poštovné pri využití kuriérskej služby na dobierku je 5,90 EUR s DPH.

Poštovné pri nákupe osobne je 0 EUR

Poštovné pri objednávke nad 60,00,- EUR hradí ORGANICSHOP1

Tieto ceny platia len pre poštové služby v rámci SR. V prípade objednávky zo zahraničia účtujeme poštovné podľa tarify Slovenskej pošty.

V prípade objednávky zo zahraničia nás prosím kontaktujte na adrese info@organicshop.sk. Poštovné hradí Organicshop len do 15kg. Nad 15kg účtujeme poštovné podľa tarify kuriérskej služby.  

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty. a kuriérskej služby DPD.

Úhrada poštovného zákazníkom, je podľa výšky objednávky: ceny su uvedené s DPH.

Tovar je možné vyzdvihnúť si osobne na adrese:
SLOVAK DEVELOPMENT s.r.o., Dunajská 2, 811 08 Bratislava.

Tovar zasielaný Slovenskou poštou, zaplatíte pri preberaní balíka na pošte - DOBIERKA. V prípade potreby je možné požiadať o predfaktúru, keď máte požiadavku zaplatiť tovar prevodom z účtu, alebo z iného miesta, ako je adresa doručenia. (V tomto prípade bude balík zaslaný až po uhradení predfaktúry). V tomto prípade pri objednávke zaškrtnite pole "platba prevodom".

Číslo účtu SLOVAK DEVELOPMENT: TABA 2624162111 /1100

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: číslo objednávky

Suma: Celková čiastka PREDFAKTÚRY

Ak bude tovar natoľko veľkého rozmeru (plienky a pod.), alebo natoľko  ťažký (múky a pod.), že bude potrebné ho poslať vo dvoch a viac škatuliach, Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať extra poštovné. Naša firma sa zaväzuje optimalizovať náklady v prospech zákazníka s ohľadom na tovar.

5. STORNO objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 4 hodín po uskutočnení objednávky, a to formou: telefonicky na tel. č. 0905 343812 alebo e-mailom na adresu: obchod@organicshop.sk


Ak zákazník neprevezme už zaslaný tovar, tento tovar nám bude následne vrátený. Bude mu účtovaný STORNO poplatok vo výške 7.64 EUR, za náklady spojené s dodaním tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš účet TABA 2624162111/1100

6. Vrátenie tovaru
V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:
- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar dostali a prevzali, zašlite ho teda v zákonnej lehote späť na adresu sídla: SLOVAK DEVELOPMENT s.r.o., Dunajská 2, 811 08 Bratislava.

Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:
* tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
* tovar nesmie byť použitý,
* tovar musí byť nepoškodený,
* tovar musí byť kompletný,
* tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
* odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám,
* pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar bez nákladov za doručenie vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru.
Tovar, ktorý nám vraciate neposielajte na dobierku.

7. Záručná lehota
Všetok tovar, ktorý predávame, má na obale vyznačený minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby, alebo iné označenie spotreby.

8. Reklamačný poriadok
Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený NEPREVEZMITE ZÁSIELKU OD DORUČOVATEĽA. Spoločnosť SLOVAK DEVELOPMENT s.r.o. nie je zodpovedná za škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou.
Ak nastane nejaký iný problém (napr. s kvalitou, alebo kvantitou tovarom) a chybu sme spôsobili u Nás, ihneď nás prosím kontaktujte. Ak zákazník zistí, že tovar bol dodaný v zlej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis závady zásielky,
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku.

9. Ochrana osobných údajov
Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.organicshop.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, (napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
* všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
* zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
* neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

10. Fotografie produktov uvedené v e-shope sú ilustračné, skutočná podoba produktu sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii v e-shope.

 

11. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@organicshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

12. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

13. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


14. Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2010.

 

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Váš záujem o nami dodávané výrobky a tešíme sa na dobrú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese obchod@organicshop.sk.